Blog

Co to jest cesja leasingu?

Co to jest cesja leasingu samochodu? Leasing samochodów, podobnie jak wypożyczenie długoterminowe auta, to dla przedsiębiorców wygodny i korzystny finansowo sposób na posiadanie firmowej floty. Czasami jednak pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań, spowodowane gorszą sytuacją finansową lub po prostu brak potrzeby dalszego używania leasingowanego samochodu. Wtedy cesja umowy leasingu jest dobrym rozwiązaniem.


Cesja leasingu – co to jest i na czym polega?

Leasing auta to umowa zawierana na określony czas, w którym należy płacić raty za użytkowany samochód. Jeśli z różnych względów wystąpią okoliczności, w których przedsiębiorca nie może lub nie chce dalej użytkować auta w tej formie, ma do wyboru kilka rozwiązań.

  1. Zwrócić samochód leasingodawcy, rozliczając się z nim za niedotrzymany okres trwania umowy. Wiąże się to jednak dla niego z ryzykiem dopłaty do umowy. Leasingodawca sprzeda samochód na rynku wtórnym i rozliczy to z saldem umowy leasingu. Jeżeli sprzedaż auta będzie poniżej salda umowy to Leasingobiorca będzie musiał dopłacić różnicę z własnej kieszeni.
  2. W porozumieniu z leasingodawcą wykupić auto na własność. Wcześniejszy wykup nastąpi prawdopodobnie na podstawie ceny rynkowej auta.
  3. Dokonać cesji, czyli przepisania umowy leasingu na inny zainteresowany podmiot. To najkorzystniejsze rozwiązanie, pozwalające odejść od umowy niskim kosztem.

Na czym polega cesja leasingu? W skrócie to przekazanie swoich praw i obowiązków przez cedenta osobie trzeciej tzw. cesjonariuszowi. W tym przypadku będzie ona mogła użytkować leasingowany samochód, przejmując obowiązek miesięcznych opłat za niego. Do dokonania cesji potrzebna jest zgoda leasingodawcy, który wydaje ją po sprawdzeniu braku zaległości w spłatach i pozytywnej weryfikacji sytuacji finansowej nowego leasingobiorcy.

Nowy leasingobiorca może podczas cesji poprosić  zmianę warunków przejmowanej umowy i np. ją wydłużyć. Wpłynie to również na wysokość raty.

Kiedy może dojść do cesji leasingu?

Przejęcie leasingu poprzedza szereg czynności, które musi wykonać obecny użytkownik auta. Oto kroki prowadzące do cesji.

  1. Kontakt z firmą leasingową, aby sprawdzić, czy i na jakich zasadach zgodzi się na cesję. Wymagania leasingodawców, w tym zakresie są niejednolite.
  2. Znalezienie chętnego cesjonariusza i ustalenie z nim szczegółów i kosztów umowy cesji leasingu.
  3. Złożenie wniosku o cesję do leasingodawcy.
  4. Podpisanie umowy cesji leasingu, po pozytywnej weryfikacji wniosku.
  5. Pokrycie kosztów związanych z cesją leasingu.

Ile kosztuje cesja leasingu?

Koszty przepisania leasingu samochodu zależą od poszczególnych leasingodawców. Uzależnione są też od długości dotychczasowego trwania umowy. Zwykle mają postać jednorazowej opłaty za umowę cesji, płaconej przez samego cesjonariusza lub wspólnie z cedentem. Jest ona ustalana kwotowo i procentowo od wartości pozostałych do spłacenia rat.  Zazwyczaj wynosi od 500 zł wzwyż.

Ile trwa sesja leasingu?

O tym, ile trwa cesja leasingu, decyduje czas sprawdzania potencjalnego cesjonariusza przez firmę leasingową. Weryfikuje się jego wiarygodność finansową i zdolność kredytową. Może to trwać do od kilku dni do kilku tygodni.

Podsumowanie

Biorąc samochód w leasing zasady jego użytkowania mamy jasno określone w umowie. Jeśli z jakichś względów chcemy odejść od zobowiązań, to cesja leasingu jest na to legalnym i korzystnym finansowo sposobem.

Polecane posty